Monday, 21 April 2014

MINIT MESYUARAT AGONG KALI PERTAMA KOPERASI

Seperti semua ahli koperasi sedia maklum, koperasi telah mengadakan Mesyuarat Agong Kali Pertama Koperasi Warga Kraftangan Malaysia Berhad pada 8 April 2014 di Dewan Seri Utama 2, Bangunan Seri Utama Kraftangan Malaysia. Antara agenda yang dibincang dan diputuskan adalah seperti berikut :

  • Koperasi akan menyediakan Tabung Kebajikan anggota yang mana tabung ini akan digunakan bagi membantu anggota yang ditimpa musibah dengaan wang saguhati sebanyak RM650.00
  • Encik Sahaimi Abd Manaf telah dilantik bagi mempengerusikan Mesyuarat Agong Bil 1/2014
  • Bendahari meminta ahli mesyuarat merujuk kepada Laporan Tahunan 2013 dan menyatakan hasil daru JuruAudit Luar tersebut menyarankan agar koperasi memberi dividen atas modal syer anggota sebanyak 100%
  • Tiga orang Ahli Lembaga dipilih bagi mengosongkan kerusi iaitu Encik Ramli bin Mohd Noor, Encik Abdul Razak bin Romlan dan Encik Kamaruzzaman bin Idris
  • Mesyuarat telah membuat undian dan telah melantik 3 orang Ahli Lembaga yang baru mengikut suara majoriti iaitu Encik Sahaimi Abd. Manaf, Encik Norlidzan Saad dan Puan 'Ainu Sham binti Ramli
  • Mesyuarat bersetuju untuk memberi elaun mesyuarat kepada anggota lembaga yang hadir mesyuarat agong sebanyak RM20.00
  • Koperasi akan menggunakan khidmat JuruAudit Mohd Yasin & Associates sebagai juruaudit luar 
  • Bagi Had Pelaburan yang dibiayai oleh wang wang lebihan koperasi, Encik Misroni bin Haji Sulaiman mencadangkan had siling sebanyak RM50,000. Cadangan ini telah disokong oleh semua koperasi
  • Bagi menentukan had maksimum keterhutangan, Encik Misroni bin Haji Sulaiman mencadangkan sebanyak RM1.5 juta dan telah dipersetujui oleh semua ahli

No comments:

Post a Comment