Tuesday, 8 October 2013

PEMBIAYAAN PINJAMAN PERIBADI - KOPERASI WARGA KRAFTANGAN (M) BHD.

Ahli Koperasi
Koperasi Warga Kraftangan Malaysia Berhad


Tuan/Puan,


PELANCARAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PERIBADI (P3) - KOPERASI WARGA KRAFTANGAN (M) BHD.

Dengan segala hormatnya, saya menarik perhatian tuan/puan mengenai perkara di atas.

2.         Koperasi Warga Kraftangan (M) Bhd. telah berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan no. pendaftaran W-4-0757 bertarikh 20 Disember 2011. Koperasi ini juga telah menjadi ahli ANGKASA  dan telah didaftarkan pada 15 Mac 2012 dengan no. pendaftaran 5034/WP0417.

3.         Hampir dua tahun koperasi beroperasi, Lembaga telah memberi pertimbangan wajar khususnya dari sudut kewangan dengan mengambil kira daripada pelbagai aspek, akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan P3 kepada ahli Koperasi setelah kedudukan kewangan Koperasi mengizinkan untuk menyediakan pembiayaan seperti ini.

4.         Koperasi Warga Kraftangan (M) Bhd. kini menyediakan PEMBIAYAAN PINJAMAN PERIBADI (P3) bertujuan untuk memberi kemudahan kepada ahli. P3 dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2013. Bersama-sama ini disertakan syarat pinjaman dan Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (P3).

Sekian dan terima kasih.

Yang benar,
MISRONI BIN HJ SULAIMAN
Timbalan Pengerusi

Koperasi Warga Kraftangan (M) Bhd.

No comments:

Post a Comment