Tuesday, 26 March 2013

SEMINAR PERNIAGAAN ATAS TALIAN

Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan menganjurkan Program Seminar Perniagaan Atas Talian dengan kerjasama Koperasi Kastam Malaysia Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Seminar satu hari yang akan diadakan pada 2 April 2013 (Selasa) ini adalah bertujuan mendedahkan kepada koperasi-koperasi khususnya Koperasi yang berminat menjadi usahawan tanpa memerlukan modal yang besar dan premis kepada peranan yang perlu dijalankan oleh koperasi dalam usaha membantu Kerajaan membangunkan ekonomi negara melalui kesedaran teradp Pecukaian GST. 

Seramai tiga orang ahli Lembaga Koperasi Warga Kraftangan Malaysia Berhad telah dijemput oleh SKM untuk menyertai seminar ini. Semoga perkongsian ilmu di seminar ini dapat mambantu menjana pendapatan koperasi ini. 


No comments:

Post a Comment